Verdamping vanuit de kop bevorderd door intensief schermen

Hoge luchtvochtigheid in de kas is voor veel telers een zorg. Ze vragen zich af of er dan wel voldoende activiteit in het gewas is. Met name verdamping vanuit de kop is voor hen een aandachtspunt. Het blijkt echter dat bij energiezuinig telen, waarbij de luchtvochtigheid hoog is, de verdamping wel afneemt. Het gebruik van schermen hindert echter niet de verdamping vanuit de kop.

Afgelopen zomer startte een onderzoek omdat specifiek te kunnen meten. De conclusie: Flink schermen is geen reden tot zorg, maar eerder een sleutel tot teeltverbetering. Feije de Zwart, onderzoeker bij de WUR, meette met warmtecamera’s de verdamping in de kop.

Energiezuinig telen gaat niet zonder intensief schermen

Wil je energiezuinig telen, dan moet je meer isoleren. Dat betekent onder andere een toename in schermuren en minder gebruik van schermkieren. Het gevolg is, dat de luchtvochtigheid in de kas verhoogt. Voor veel telers is dit een lastig te accepteren situatie, omdat ze zich zorgen maken of er voldoende verdamping plaatsvindt.

“Immers, hoe vochtiger de kaslucht, hoe kleiner het damp-drukverschil tussen gewas en kaslucht en hoe kleiner ook de verdamping in de kop van het gewas”, zo lezen we in Onder Glas van februari 2017.

Schermen bevordert verdamping vanuit de kop

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is, dat intensief schermen weliswaar de verdamping van het gewas als geheel beperkt, maar verdamping vanuit de kop juist wordt gestimuleerd.

Lees het volledige artikel op Hortinext.com