klimaatneutrale chrysantenteelt met tweede scherm - kas als energiebron

Tweede scherm ten behoeve van klimaatneutrale chrysantenteelt

Technisch is een klimaatneutrale chrysantenteelt mogelijk. Of dat economisch ook haalbaar is, is nog wel de vraag. Wageningen UR Glastuinbouw heeft samen met telers en DLV Plant (nu Delphy) de meest belovende maatregelen geïnventariseerd en doorgerekend voor wat betreft besparing op elektriciteit voor belichting en warmte.

Tweede scherm en isolerend kasdek

Bij chrysant is al in praktijkproeven aangetoond dat met de juiste maatregelen het warmtegebruik fors kan worden teruggebracht. In de studie zijn de meest relevante opties die warmtebehoefte verder kunnen beperken doorgerekend op hun besparingspotentie. Met de gezamenlijke opties kan een gasverbruik van minder dan 10 m3/m2 per jaar worden gerealiseerd. De belangrijkste opties zijn daarbij het toepassen van een extra isolerend kasdek, tweede scherm en anders omgaan met de klimaatinstellingen. Lees meer >>

Bron: De kas als energiebron