Berichten

Voorkom guttatie met schermen: Kas als Energiebron

Tijdens een onlangs gehouden cursusdag van Het Nieuwe Telen stond het onderwerp guttatie centraal. Een van de deelnemers vertelde dat op zijn potplantenbedrijf regelmatig guttatie voorkomt. De cellen in de bladeren gaan hierdoor kapot, met alle kwaliteitsproblemen van dien.

Volgens de teler komt dit door de hoge pottemperatuur. De worteldruk wordt hierdoor te hoog en het water wordt uiteindelijk door het blad naar buiten geperst. Dit heeft de teler opgelost door het inzetten van een minimum buis in de nacht.

Maar is de hoge pottemperatuur de werkelijke oorzaak?
De teler gaf aan dat in de voorgaande nacht bij twee afdelingen het probleem wel en bij twee afdelingen het probleem in de ochtend niet zichtbaar was. Het verschil bleek te liggen in het wel of niet schermen van de afdelingen in de nacht. Bij de geschermde afdelingen was het probleem niet zichtbaar!

De warmtebeeld foto’s die gemaakt zijn in een ongeschermde kas werden bekeken. De foto’s lieten zien dat de planttemperatuur ver onder de kastemperatuur kan komen in de nacht. Dan heeft de plant onvoldoende energie beschikbaar om te kunnen verdampen.

Waarom ontstaat bij een geschermde kas minder guttatie?
Guttatie kan voorkomen worden door ook 's nachts te schermen
Tijdens het schermen blijkt de plant/bladtemperatuur minder laag te worden dan bij de niet geschermde afdelingen. Hierdoor kan de plant in de nacht nog enigszins verdampen, waardoor de druk in de plant kan verminderen.

De teler was nog niet helemaal overtuigd van de uitleg en heeft het de volgende nacht nog eens uitgeprobeerd. Resultaat? De teler is doorgegaan met schermen in de nacht!

 

Hoge besparing met super-isolerende schermen: Kas als Energiebron

Er is een nieuw onderzoek gepubliceerd door de WUR over Het Nieuwe Telen en het gebruik van hoogisolerende schermen in de komkommerteelt. De resultaten zijn interessant; ten opzichte van een standaard kas met een enkel energiescherm was er maar liefst 44% minder energie nodig om de kas van januari tot en met mei te verwarmen. Als installateur ziet Holland Scherming een toenemende vraag naar dubbele schermen. Steeds meer telers ontdekken de voordelen van Het Nieuwe Telen en passen hun scherminstallaties aan.

 

Als vervolg op een theoretische studie van TNO en WUR naar mogelijkheden om de isolatiewaarde van kasschermen te verbeteren heeft Wageningen UR Glastuinbouw in 2014 een kasproef uitgevoerd met 4 schermen. De proef is nu afgerond met een eindrapport.

Bij een hogedraadteelt van komkommer bleek deze schermconfiguratie de theoretische verwachtingen ruimschoots te halen. Ten opzichte van een standaard kas met een enkel energiescherm was 44% minder energie nodig om de kas van januari tot mei te verwarmen. De productie en productkwaliteit waren vergelijkbaar met een goed praktijkbedrijf. Het klimaat in de kas veranderde wel sterk door het intensieve schermen. Een belangrijk effect was het toenemen van de planttemperatuur door verminderde afkoeling naar een koude hemel. Ook traden de plotselinge dalingen in temperatuur en vochtdeficit, die normaal optreden wanneer een scherm in de avond wordt gesloten of in de ochtend wordt geopend niet meer op. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het verminderen van problemen met schimmels als gevolg van het tijdelijk nat slaan van het gewas of door het tijdelijk wegvallen van de verdamping terwijl de worteldruk aanwezig blijft.

Knelpunt bij het telen onder twee gesloten doeken is het hoog oplopende vocht. Verondersteld wordt dat aanvoer van droge lucht door een schermpakket…

Het energieverbruik van de ID-kas bij Duijvestijn Tomaten wordt in het project ‘Monitoring Energiebesparing en teeltervaringen bij technische systemen…

Als vervolg op een theoretische studie van TNO en WUR naar mogelijkheden om de isolatiewaarde van kasschermen te verbeteren heeft Wageningen UR Glastuinbouw in 2014 een kasproef uitgevoerd met 4 schermen. De proef is nu afgerond met een eindrapport.