Berichten

Holland Scherming trotse leverancier en participant World Horti Center

De nieuwbouw van de Demokwekerij Westland is bijna gereed. Wij mogen ons trotse leverancier noemen van de schermen en schermbenodigdheden in de onderzoekkassen van de Demokwekerij en het World Horti Center. Het World Horti Center sprak bij de aanbesteding de wens uit om met diverse leveranciers te willen werken. Door het netwerk en goede samenwerking met de verschillende partijen konden wij dat voor hen realiseren.  De combinatie van de energieschermen en de verduisteringsdoeken dragen bij aan het duurzaam en verantwoord ondernemen binnen de glastuinbouw.

Tip: Brengt u een bezoek aan de Demokwekerij Westland of het World Horti Center? Kijk dan eens naar boven en zie de toepassing van de diverse schermen direct in de praktijk.

Participant World Horti Center
Vanaf 16 oktober 2017 opent het World Horti Center haar deuren voor bezoekers. Samen met ruim 60 andere innovatieve bedrijven uit de (inter)nationale glastuinbouw presenteren wij,  in het participantengedeelte van het World Horti Center, het gehele jaar onze producten en diensten. Door de participantenrol zijn we regelmatig bij themadagen en rondleidingen van (inter)nationale bezoekers aanwezig. We kunnen u dan alles vertellen over de toepassing van schermen in uw bedrijf.

Meer informatie of een rondleiding
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u graag met ons door de Demokwekerij Westland of het World Horti Center een ronde maken? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0174 – 516180 of emailadres info@hollandscherming.nl

Voorkom guttatie met schermen: Kas als Energiebron

Tijdens een onlangs gehouden cursusdag van Het Nieuwe Telen stond het onderwerp guttatie centraal. Een van de deelnemers vertelde dat op zijn potplantenbedrijf regelmatig guttatie voorkomt. De cellen in de bladeren gaan hierdoor kapot, met alle kwaliteitsproblemen van dien.

Volgens de teler komt dit door de hoge pottemperatuur. De worteldruk wordt hierdoor te hoog en het water wordt uiteindelijk door het blad naar buiten geperst. Dit heeft de teler opgelost door het inzetten van een minimum buis in de nacht.

Maar is de hoge pottemperatuur de werkelijke oorzaak?
De teler gaf aan dat in de voorgaande nacht bij twee afdelingen het probleem wel en bij twee afdelingen het probleem in de ochtend niet zichtbaar was. Het verschil bleek te liggen in het wel of niet schermen van de afdelingen in de nacht. Bij de geschermde afdelingen was het probleem niet zichtbaar!

De warmtebeeld foto’s die gemaakt zijn in een ongeschermde kas werden bekeken. De foto’s lieten zien dat de planttemperatuur ver onder de kastemperatuur kan komen in de nacht. Dan heeft de plant onvoldoende energie beschikbaar om te kunnen verdampen.

Waarom ontstaat bij een geschermde kas minder guttatie?
Guttatie kan voorkomen worden door ook 's nachts te schermen
Tijdens het schermen blijkt de plant/bladtemperatuur minder laag te worden dan bij de niet geschermde afdelingen. Hierdoor kan de plant in de nacht nog enigszins verdampen, waardoor de druk in de plant kan verminderen.

De teler was nog niet helemaal overtuigd van de uitleg en heeft het de volgende nacht nog eens uitgeprobeerd. Resultaat? De teler is doorgegaan met schermen in de nacht!

 

Hoge besparing met super-isolerende schermen: Kas als Energiebron

Er is een nieuw onderzoek gepubliceerd door de WUR over Het Nieuwe Telen en het gebruik van hoogisolerende schermen in de komkommerteelt. De resultaten zijn interessant; ten opzichte van een standaard kas met een enkel energiescherm was er maar liefst 44% minder energie nodig om de kas van januari tot en met mei te verwarmen. Als installateur ziet Holland Scherming een toenemende vraag naar dubbele schermen. Steeds meer telers ontdekken de voordelen van Het Nieuwe Telen en passen hun scherminstallaties aan.

 

Als vervolg op een theoretische studie van TNO en WUR naar mogelijkheden om de isolatiewaarde van kasschermen te verbeteren heeft Wageningen UR Glastuinbouw in 2014 een kasproef uitgevoerd met 4 schermen. De proef is nu afgerond met een eindrapport.

Bij een hogedraadteelt van komkommer bleek deze schermconfiguratie de theoretische verwachtingen ruimschoots te halen. Ten opzichte van een standaard kas met een enkel energiescherm was 44% minder energie nodig om de kas van januari tot mei te verwarmen. De productie en productkwaliteit waren vergelijkbaar met een goed praktijkbedrijf. Het klimaat in de kas veranderde wel sterk door het intensieve schermen. Een belangrijk effect was het toenemen van de planttemperatuur door verminderde afkoeling naar een koude hemel. Ook traden de plotselinge dalingen in temperatuur en vochtdeficit, die normaal optreden wanneer een scherm in de avond wordt gesloten of in de ochtend wordt geopend niet meer op. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het verminderen van problemen met schimmels als gevolg van het tijdelijk nat slaan van het gewas of door het tijdelijk wegvallen van de verdamping terwijl de worteldruk aanwezig blijft.

Knelpunt bij het telen onder twee gesloten doeken is het hoog oplopende vocht. Verondersteld wordt dat aanvoer van droge lucht door een schermpakket…

Het energieverbruik van de ID-kas bij Duijvestijn Tomaten wordt in het project ‘Monitoring Energiebesparing en teeltervaringen bij technische systemen…

Als vervolg op een theoretische studie van TNO en WUR naar mogelijkheden om de isolatiewaarde van kasschermen te verbeteren heeft Wageningen UR Glastuinbouw in 2014 een kasproef uitgevoerd met 4 schermen. De proef is nu afgerond met een eindrapport.

 

Svensson – Meer energie besparen met twee schermen

Met het transparante LUXOUS 1347 FR scherm heeft de teler een sterke troef in handen. De trend is het toepassen van een tweede LUXOUS scherm voor een nog beter regelbaar kasklimaat en voor meer energiebesparing.

Het LUXOUS 1347 FR kan telers op jaarbasis een energiebesparing van 25 à 30 procent opleveren, en bij twee schermen boven elkaar zelfs tot 40%. Daarbij zorgt dit scherm ook voor een optimaal groeiklimaat. Dat komt door de goede doorlatenheid van vocht en licht. Met een lichtdoorlatenheid van 80% bij bewolkt weer of lage zonnestand is dit glasheldere scherm probleemloos zowel ’s nachts als overdag te gebruiken.

Bij het sluiten van twee schermen gaat de lichtdoorlatendheid omlaag naar 64 procent. Door die teruggang houden telers overdag meestal maar één scherm gesloten. Maar als het heel koud en donker is, kan het wel weer gunstiger zijn om beide schermen dicht te trekken. Je kunt dan veel energie besparen. Het zijn afwegingen die telers zelf maken op basis van hun ervaring. ’s Avonds kunnen de twee schermen natuurlijk dicht en ’s morgens vroeg kunnen ze, vanwege de lichtdoorlatendheid, langer dicht blijven. Meestal wordt er eerst één geopend om meer licht binnen te krijgen. Om de verdamping van het gewas af te voeren moeten schermen naast lichtdoorlatend ook goed vochtdoorlatend zijn. Daaraan voldoet de LUXOUS 1347 FR meer dan goed. Dat is ook het geval wanneer twee beweegbare schermen boven elkaar worden geplaatst.

Twee schermen boven elkaar worden vooral toegepast in combinatie met Het Nieuwe Telen. Daarbij wordt relatief droge buitenlucht binnengebracht, hetgeen leidt tot overdruk in de kas. Die zorgt ervoor dat vochtige kaslucht door de schermdoeken heen gaat en condenseert tegen het koudere kasdek of verdwijnt door kiertjes in gevel of kasdek. LUXOUS 1347 FR is daar poreus genoeg voor, zelfs als er twee lagen van boven elkaar geïnstalleerd worden.

Ook voor natuurlijk ‘gratis’ ontvochtigen voldoet het LUXOUS scherm goed, ook bij twee schermen. Bij deze manier van ontvochtigen wordt gebruik gemaakt van het feit dat het vochtgehalte van de lucht onder het doek hoger is dan erboven. Het vocht verplaatst zich dan van de vochtigere naar de drogere lucht. Boven het scherm condenseert dit vocht dan tegen het glas. Het verschil in vochtgehalte en daarmee het vochttransport door het scherm kun je groter maken door de ramen te openen. Dat maakt de lucht boven het scherm kouder, waardoor deze minder vocht kan bevatten. Het verschil in vochtgehalte stijgt dus en je voert gelijk meer vocht af. Het is niet te voorkomen dat er druppels van het kasdek op het scherm vallen. Ook daarvoor is het belangrijk dat het scherm waterdoorlatend is, anders krijg je te maken met waterzakken.

Door deze goede eigenschappen zijn LUXOUS 1347 FR schermen populair bij telers en ook als twee beweegbare schermen boven elkaar worden ze dus volop in de groenteteelt toegepast.

 

Slimme toepassingen van schermdoek in kassen – Groen Kennisnet

Op 16 april werd er bij DLV GreenQ te Bleiswijk een zogenaamde Arenasessie gehouden over de mogelijkheden van (nieuwe) schermdoeksystemen en hun interactie met het kasklimaat. Volgens het verslag ‘Veel innovatie bij toepassing schermdoek’ op de website van GreenQ werd er ook een doorkijk gegeven naar mogelijke nieuwe producten en systemen waarmee in de toekomst nog meer energie bespaard kan worden. Er is in de glastuinbouw veel belangstelling voor het verlagen van het energieverbruik.

In de eerste presentatie van de dag werden de ontwikkelingen weergegeven in het gebruik van schermdoek in de traditionele teelt en in . Door het toepassen van nieuwe teelttechnieken en nieuwe innovaties zou het mogelijk zijn om het gebruik van klimaatschermen zodanig toe te laten nemen dat energiebesparing van 35 tot zelfs 50% mogelijk is. Veel andere voorbeelden van hoe het energieverbruik in de glastuinbouw wordt teruggedrongen, of hoe er zelfs elektriciteit wordt opgewekt, zijn te vinden op de website van het innovatieprogramma Kas als Energiebron.

Om innovaties en nieuwe kennis uit onderzoek snel toe te kunnen passen in de praktijk, is het belangrijk dat nieuwe technieken uitgetest en gedemonsteerd kunnen worden. Daarom zijn er verschillende Innovatie en Demonstratie Centra (IDC’s) opgezet in Greenports in Zuid-Holland, dicht bij de ondernemers. Op de projectpagina ‘Innovatie en Demonstratie Centra Duurzame Greenports’ op Wageningen UR is te zien welke IDC’s er zijn.

In de landbouw wordt op verschillende manieren geprobeerd een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Dat geldt ook voor de glastuinbouw waar men met slimme innovaties het energieverbruik wil verlagen.

 

Holland Scherming op IPM Essen 2015

Holland Scherming is, net als voorgaande jaren, ook in 2015 aanwezig op IPM Essen. U kunt tijdens IPM kennis maken met ons nieuwe verkoopteam: naast de vertrouwde gezichten van Peter Rense en Mark Hoogendoorn hebben wij ons team afgelopen jaar uitgebreid met Barry Roessen.

Het nieuwe telen

Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over Het Nieuwe Telen? Op onze stand informeren wij u graag over de mogelijkheden. Tevens tonen wij u de laatste innovaties op het gebied van kasscherming.

Over IPM Essen

De International trade fair for plants (IPM Essen) is wereldwijd de leidende tuinbouwbeurs.Het is de enige beurs voor specialisten die de volledige waardeketen dekt, zoals productie, technologie, bloemsierkunt, tuininrichting en verkoop. Geen enkele andere tuinbouwbeurs biedt bezoekers een dergelijke uitgebreide marktoverzicht en zo veel veelzijdige noviteiten.
Bij de volgende IPM ESSEN, die plaatsvindt van 27-30 januari 2015 Essen, worden meer dan 1.500 exposanten uit 50 landen en bezoekers uit meer dan 100 landen verwacht.

IPM Essen 2015: Holland Scherming, stand 3C23IPM Essen
27 – 30 januari 2015
Holland Scherming
Hal 3, stand 3C23