Slimme toepassingen van schermdoek in kassen – Groen Kennisnet

Op 16 april werd er bij DLV GreenQ te Bleiswijk een zogenaamde Arenasessie gehouden over de mogelijkheden van (nieuwe) schermdoeksystemen en hun interactie met het kasklimaat. Volgens het verslag ‘Veel innovatie bij toepassing schermdoek’ op de website van GreenQ werd er ook een doorkijk gegeven naar mogelijke nieuwe producten en systemen waarmee in de toekomst nog meer energie bespaard kan worden. Er is in de glastuinbouw veel belangstelling voor het verlagen van het energieverbruik.

In de eerste presentatie van de dag werden de ontwikkelingen weergegeven in het gebruik van schermdoek in de traditionele teelt en in . Door het toepassen van nieuwe teelttechnieken en nieuwe innovaties zou het mogelijk zijn om het gebruik van klimaatschermen zodanig toe te laten nemen dat energiebesparing van 35 tot zelfs 50% mogelijk is. Veel andere voorbeelden van hoe het energieverbruik in de glastuinbouw wordt teruggedrongen, of hoe er zelfs elektriciteit wordt opgewekt, zijn te vinden op de website van het innovatieprogramma Kas als Energiebron.

Om innovaties en nieuwe kennis uit onderzoek snel toe te kunnen passen in de praktijk, is het belangrijk dat nieuwe technieken uitgetest en gedemonsteerd kunnen worden. Daarom zijn er verschillende Innovatie en Demonstratie Centra (IDC’s) opgezet in Greenports in Zuid-Holland, dicht bij de ondernemers. Op de projectpagina ‘Innovatie en Demonstratie Centra Duurzame Greenports’ op Wageningen UR is te zien welke IDC’s er zijn.

In de landbouw wordt op verschillende manieren geprobeerd een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Dat geldt ook voor de glastuinbouw waar men met slimme innovaties het energieverbruik wil verlagen.