Zonwerende scherming

Zonwering is voor bepaalde teelten een van de belangrijkste aspecten voor een optimaal en groeizaam klimaat. Een gesloten scherminstallatie weerkaatst het zonlicht, terwijl de open structuur van het doek tegelijkertijd zorg draagt voor luchtuitwisseling. Dit resulteert in een koeler kasklimaat gedurende zonnig en warm weer. ’s Nachts zorgt de scherming ervoor dat de warmte-uitstraling van het gewas wordt verminderd.

In koude klimaten wordt het zonweringsscherm vaak gecombineerd met een energiescherm. Dit gesloten schermdoek bespaart extra energie en zorgt voor een stabieler klimaat.

De meest recente ontwikkeling op het gebied van zonweringsschermen is het diffuse zonweringsscherm. Met een diffuus schermdoek wordt een nieuw element in de klimaatregeling in kassen geïntroduceerd. Door de beperking van instralingsintensiteit zullen uw planten beter bestand zijn tegen zomerse dagen. Door het gebruik van diffuus doek ontvangt uw gewas per definitie meer licht, maar met een lagere intensiteit. Hierdoor wordt schade aan het gewas voorkomen.
Door het ‘extra licht’ kunnen hogere producties worden gerealiseerd in de potplanten- en snijbloementeelt.

Voordelen zonweringsscherm

  • Optimale lichtdoorlatendheid

    Afhankelijk van het type zonweringsschermdoek kunt u evengoed een lichtdoorlatendheid van 25 tot 70% bereiken.

  • Klimaatbeheersing

    Een goed zonweringsscherm zorgt op warme dagen een koel kasklimaat en ’s nachts voor vermindering van warmte-uitstraling van het gewas.

Vrijblijvend advies over zonwerings- of diffuus scherm? Bel of mail nu!