Scherm als plafond bij Trent Used Clothing in Numansdorp

Trent Used Clothing zamelt grootschalig tweedehands kleding in en sorteert deze uit voor verdere distributie. In de sorteerhal is een vast horizontaal scherm gemonteerd voor het camoufleren van de aanwezige techniek en het scheppen van een aangenamer werkklimaat.

Het licht schermende open Harmonydoek zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lichtlijnen en de lichtkoepels.

Techniek: vast horizontaal scherm
Aandachtspunten: Het leveren van een esthetische oplossing die zorgt voor voldoende lichtinval