Nieuwe ISSO kwaliteitsstandaard scherminstallaties

In het najaar van 2014 heeft Holland Scherming als AVAG-lid samen met Bom Kassenbouw en Van der Hoeven Kassenbouw de basis gedefinieerd voor de minimale kwaliteitseisen waaraan scherminstallaties moeten voldoen. Deze nieuwe standaard zal worden opgenomen in de herschreven ISSO-handboeken.

Wat is ISSO?

Logo ISSO

ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, voorziet de bouwkolom met technische kennis over installaties. Met haar kennis versterkt ISSO de installatietechniek, bevordert de eenduidigheid en maakt via normatieve richtlijnen de kwaliteit van installaties inzichtelijk.

Holland Scherming streeft, net als ISSO, naar duurzame, veilige en kwalitatief hoogwaardige installaties en naar installaties die voldoen aan wet- en regelgevingen en normen.  Daarom was het voor ons als scherminstallateur vanzelfsprekend om onze kennis en expertise op het gebied van kasscherming te delen,  om vervolgens mee te denken over de minimale kwaliteitseisen die gesteld worden aan scherminstallaties.