Investeringen in energie glastuinbouw
Wilt u investeren in energie besparing? Met deze subsidie kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden van glastuinders energiebesparende maatregelen nemen. U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 maart 2020. Uw aanvraag moet op 30 juni 2020 voor 17:00 uur bij ons binnen zijn. Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2020.

Budget
Het budget voor deze subsidie is € 15 miljoen.

Waarvoor krijgt u subsidie?
U krijgt subsidie voor de kosten (zonder btw) voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparaten. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Per aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. De maximale subsidie per investering staat in de tabel hieronder.

*1 Dit zijn de bedragen per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan dit bedrag krijgen.
*2 Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare is dit maximaal € 7 per m2. Als dit 4 hectare of minder is dan is het bedrag maximaal € 8 per m2.

Geen subsidie
Voor de volgende investeringen kunt u geen subsidie krijgen:

 • 1eenergiescherm
 • gevelscherm
 • verduisteringsscherm
 • lichtafschermingsscherm, als dat wettelijk verplicht is
 • schermen die minder dan 45% energie besparen
 • schaduw- en zonweringsschermen
 • lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafschermingspercentage van meer dan 25%
 • vervangingsinvesteringen

U krijgt ook geen subsidie voor ondersteunende en extra kosten. Dit zijn de kosten voor:

 • het in gebruik nemen van de investering
 • scholing en hulp
 • leges
 • eigen arbeid
 • debetrente
 • vervoer
 • gebruikte machines
 • invoerrechten

Aanvragen
U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 maart tot 30 juni 2020 (voor 17:00).

Voorwaarden
Wilt u subsidie krijgen? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wet- en regelgeving
Wilt u meer weten over de wetten en regels van deze subsidie? Bekijk dan de publicaties in de Staatscourant van 17 december 2019 en 7 februari 2020.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Foto: Gerard-Jan Vlekke voor Holland Scherming