Subsidie voor investeringen in energie glastuinbouw

Investeringen in energie glastuinbouw
Wilt u investeren in energie-efficiëntie? Met deze subsidie kunnen glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers energiebesparende maatregelen nemen. U kunt in 2019 subsidie aanvragen van 1 april tot en met 26 april 2019, om 17:00 uur.

De subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2019.

Budget
Het budget voor deze subsidie is € 6,9 miljoen.

Waarvoor krijgt u subsidie?
U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u maakt voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. De maximale subsidie per investering staat in de tabel hieronder.

* Dit zijn de bedragen per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan dit bedrag krijgen.
** Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare is dit maximaal € 6/m2. Bij een geïnstalleerd kasoppervlak van 4 hectare of minder is dit maximaal € 7/m2.

Geen subsidie
Voor de volgende investeringen kunt u geen subsidie krijgen:

  • eerste energiescherm
  • gevelscherm
  • verduisteringsscherm
  • lichtafschermingsscherm, als dat wettelijk verplicht is
  • schermen waarvan het gebruik een energiebesparing van minder dan 45% tot gevolg heeft
  • schaduw- en zonweringsschermen
  • lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafschermingspercentage van meer dan 25%
  • vervangingsinvesteringen

Aanvragen
U kunt deze subsidie van 1 april tot en met 26 april 2019, om 17:00 aanvragen.

Voorwaarden
Wilt u subsidie krijgen? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wet- en regelgeving
Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving van de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw? Bekijk dan de publicatie in de Staatscourant.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Foto: Gerard-Jan Vlekke voor Holland Scherming