Triple S Doek Intrek Systeem

Eenvoudiger monteren en wisselen van het doek

Vooral in het stadium van het doek intrekken valt grote efficiencywinst te behalen. Holland Scherming bewijst het met het Triple S systeem.

Het is een slimme vinding van een doorlopend profiel van kunststof dat met een klem aan het spant is bevestigd. Daardoor is het voor scherminstallateurs niet langer meer nodig om elk pad in te lopen om het doek te monteren; plaatsing van een spantklem op elke 40 cm is voldoende.

Daarna kan het scherm vanaf de grond van zijgevel tot zijgevel erin worden ‘geritst’. Dat scheelt niet alleen veel tijd bij het monteren, het Triple S doekintreksysteem speelt ook in op de groeiende behoefte aan veiligheid. Kassen worden immers steeds hoger. Dat vraagt om preventieve maatregelen die de veiligheid van monteurs kunnen waarborgen.

Ook voor de teler zijn de pluspunten aantrekkelijk. Voor alle horizontale schermen is voortaan een ideale aansluiting van het scherm met de gevel gewaarborgd. Dat betekent: een perfect licht- en energiedichtheid.

En moet het scherm over een paar jaar plaats maken voor een nieuw? Dan is een doekwissel veel efficiënter uit te voeren. Monteurs hoeven niet meer tussen het gewas te manoeuvreren. Iets wat in bepaalde teelten, zoals onder andere aardbeien, al lang geen optie meer is.

Ook het wisselen van schermen in een dubbele of triple-installatie met drie boven elkaar is met het Triple S systeem vele malen eenvoudiger. Het systeem laat zich toepassen met schermen van elke doekleverancier.

Triple S Doek Intrek Systeem van Holland Scherming