Maatwerk kasschermen

Gedetailleerde werkvoorbereiding

Maatwerk, voor elke kas met afwijkende specificaties

Kassen worden steeds meer op de individuele behoefte van telers gedimensioneerd. Daardoor wordt de integratie van een scherminstallatie ineens een complex verhaal. Behalve als een ondernemer kiest voor Holland Scherming. De ontwikkeling van maatwerk-kasschermen is voor ons vanzelfsprekend.

Afwijkende specificaties van een kas beantwoorden we met een scherminstallatie die 100% op maat is gemaakt. Daarmee zijn we in staat om ook technisch complexe situaties ideale oplossingen aan te reiken. Oplossingen die we ontwikkelen in nauw overleg met de betrokken kassenbouwer. In goed overleg komen we tot de juiste installatie.

Maximale betrouwbaarheid staat ook bij custom installaties bovenaan. Projectspecificaties van onze scherminstallaties wisselen we daarom uit met de verantwoordelijke kassenbouwer. Die kan in het softwarepakket Casta doorrekenen of de stabiliteit van de kas gegarandeerd is.

Ook bij een specifieke toepassing, zoals een buitenscherm neemt Holland Scherming geen enkel risico. Omdat doorrekenen in Casta hierbij geen optie is, hebben we ervoor gekozen om TNO het systeem te laten doorrekenen en certificeren. Dat geeft u de zekerheid dat u voor elk type kas een beroep kunt doen op de scherminstallateur die creativiteit koppelt aan degelijkheid.