De donkerteperiode gaat in per 1 september

De donkerteperiode wordt binnenkort weer van kracht. Voor de assimilatiebelichting tot 15.000 lux geldt dat vanaf 1 september de bovenzijde van de kas moet worden afgeschermd. Gedurende de donkerteperiode (een half uur na zonsondergang tot 02:00) moet de afscherming minimaal 98% bedragen. Gedurende de nanacht (02:00 tot zonsopgang) moet de afscherming minimaal 74% zijn.

Bekijk de exacte omschrijving op www.wetten.nl, Activiteitenbesluit artikelen 3.56 t/m 3.59 en artikelen 6.24 e t/m i.

De intensiteit varieert, maar in de meeste regio’s wordt regelmatig gecontroleerd op naleving van de voorschriften met betrekking tot de afscherming. Het is daarom zinvol om na te gaan of de scherminstallatie goed functioneert om zo nodig onderhoud uit te laten voeren. Ook het reinigen van de binnenkant van uw kas verdient uw aandacht. Bij geopende schermdoeken mag er na 1 september gedurende de avond en nacht geen gebruik worden gemaakt van assimilatiebelichting. Het reinigen moet dus voor 1 september gebeuren of overdag.

Beperk lichtuitstoot en zorg voor een goed sluitende scherminstallatie

Storingen

Als tijdens het belichtingsseizoen een storing in de installatie optreedt, waardoor u niet aan de voorschriften kan voldoen, is het wettelijk verplicht de storing te melden bij bevoegd gezag (doorgaans de omgevingsdienst). Steeds meer omgevingsdiensten hebben op hun site een telefoonnummer staan dat 24/7 bereikbaar is en/of een mogelijkheid om digitaal een melding in te dienen. Als er geen mogelijkheid is om een storing te melden, maak dan gebruik van de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Die mogelijkheid is vaak prominent op alle sites van de omgevingsdiensten aanwezig.

Het melden van een storing betekent niet dat er gegarandeerd geen handhaving plaatsvindt, maar de toezichthouder houdt hier doorgaans wel rekening mee.

Bron: LTO Glaskracht