Montage kasscherming

Een gespecialiseerd montageteam komt op uw project de installatie voor u monteren, zowel binnen Nederland als internationaal. Dit gebeurt met modern, veilig en speciaal voor de branche ontworpen materieel. U kunt ook kiezen voor een eigen montageteam onder begeleiding van een Holland Scherming supervisor.
In alle gevallen zorgt een vaste projectleider voor de begeleiding van uw project. Deze woont eventuele bouwvergaderingen bij en is tevens uw eerste aanspreekpunt.
Ook na de oplevering van uw project blijven wij uiteraard met ons serviceteam voor u klaarstaan.

Bij extreme drukte werkt Holland Scherming voor  montage nauw samen met een aantal vaste onderaannemers. Deze partijen zijn bekend met de producten en werkwijze van Holland Scherming. Zij kunnen derhalve met dezelfde expertise onze scherminstallaties op deskundige wijze monteren.

Eigen montagedienst

  • Gespecialiseerd personeel

    Bij de montagedienst van Holland Scherming werkt uitsluitend gespecialiseerd personeel. Deze installateurs zijn veelal intern opgeleid en kunnen lezen en schrijven met de producten van Holland Scherming.

  • Projectbegeleiding

    Supervisors van Holland Scherming zorgen voor vlekkeloze begeleiding van uw project. Zij sturen lokale montagediensten aan en zijn op de hoogte van lokale regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden en veiligheid.

  • Scholing en certificering

    De montagedienst van Holland Scherming werkt met de nieuwste middelen en technieken. Zij wordt periodiek bijgeschoold op het gebied van techniek en arbeidsveiligheid. Al onze specialisten zijn VCA-gecertificeerd.

Vrijblijvend advies over de mogelijkheden voor uw internationale tuinbouwproject? Bel of mail nu!