Nog altijd sprake van lichthinder rond tuinbouwgebied Drenthe

Ondanks het landelijke beleid voor de vermindering van lichtoverlast van kassen, is er in het tuinbouwgebied rond Erica en Klazienaveen nog steeds sprake van lichthinder voor omwonenden. De huidige regelgeving die de lichtoverlast moet beperken, schiet tekort. De Natuur en Milieufederatie (NMf) Drenthe roept landelijke partijen daarom op te komen tot een nieuwe meerjaren-aanpak die zorgt voor een lichthindervrije toekomst.

Kassen worden verlicht door assimilatieverlichting, die de groei van gewassen bevordert. In de omgeving van Emmen zitten veel rozenkwekers. Rozen hebben meer licht en warmte nodig dan andere bloemen. Daar komt nog bij dat telers in Drenthe meer kunstmatig moeten belichten dan in de kustgebieden van Nederland, doordat Drenthe minder zonuren kent. Het grootste deel van het uitgestoten licht verlaat de kas via het dak. Van boven zijn de kassen goed zichtbaar als grote, licht uitstralende oppervlakten. De lichtintensiteit is relatief hoog in vergelijking met die van straatverlichting. Ook gaat het bij kassen om zeer grote oppervlakten.

In 2005 hebben Stichting Natuur en Milieu en LTO Nederland een Plan van Aanpak Lichtemissie opgesteld. Doel van het Plan van Aanpak was dat uiterlijk in 2008 de lichthinder door kassen voor iedereen tot een acceptabel niveau zou zijn teruggedrongen. De afspraken gingen destijds vooral over de bovenafscherming van kassen, want de zij-afscherming was al langer wettelijk verplicht. De afspraken van toen zijn vastgelegd in wetgeving. Tien jaar later is nog steeds sprake van lichthinder voor omwonenden. Dit geldt niet alleen in het kassengebied rond Erica en Klazienaveen. Er zijn wel stappen gezet, maar met de huidige regelgeving wordt de lichthinder onvoldoende teruggedrongen. Reden genoeg om landelijk het gesprek over de lichtuitstoot van kassen te heropenen, vindt de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Met de huidige stand der techniek moet het mogelijk zijn om lichthinder van de glastuinbouw uiteindelijk te beperken tot nul.

De huidige regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Hoewel er een aantal goede elementen in zit, is het een erg ingewikkelde set aan regels. Het opvallendste is het onderscheid tussen de donkerteperiode en de ‘nanacht’. In de donkerteperiode van 18.00 tot 00.00 uur moeten de kassen aan de bovenzijde bijna geheel worden afgeschermd. In de periode van 00.00 uur tot zonsopgang is een afscherming van 74% verplicht. De exacte regels zijn verder afhankelijk van de periode in het jaar, de verlichtingsintensiteit, de ouderdom en de omvang van de kassen. Deze ingewikkelde regels leiden er toe dat handhavend optreden in de omgeving van Emmen nog steeds noodzakelijk is en er af en toe ook dwangsommen nodig zijn. De Natuur en Milieufederatie Drenthe roept landelijke partijen op samen te werken aan vervolgstappen. Met de inzet van stimulerende beleidsinstrumenten en nieuwe technieken kunnen energiebesparing en vermindering van lichtuitstoot hand en hand gaan.

bron: Natuur en Milieufederatie Drenthe, AgriHolland (via www.groentennieuws.nl)

Gebiedsverkenning Westland van start

Onder leiding van provincie Zuid-Holland en gemeente Westland is donderdag de aftrap gegeven voor een brede Gebiedsverkenning voor het Westland. Deze moet eind 2016 leiden tot een concrete investeringsagenda voor de glastuinbouw in het Westland, meldt Nieuwe Oogst.

De aftrap bestond uit een symposium over de modernisering van de glastuinbouw in het Westland. Gedeputeerden, wethouders, ondernemers en kennisinstellingen spraken daarbij met elkaar over een economisch gezonde tuinbouw, de rol van de energietransitie daarbij en gebiedsontwikkeling in het Westland. Greenport Westland-Oostland wil het tuinbouwcluster ontwikkelen tot de meest duurzame sector ter wereld door nieuwe markten aan te boren en producten te ontwikkelen.

Naast de herstructurering van tuinbouwbedrijven en bouw van nieuwe kassen wil de Greenport inzetten op nieuwe warmtebronnen. Een deel van de bedrijven kan via de nog aan te leggen Warmterotonde worden verwarmd met restwarmte en aardwarmte, met een reductie van 60 procent CO2 als voordeel.

Ook wordt ingezet op betere bereikbaarheid via het 3-in-1 wegenproject. Onderdeel daarvan is project ‘de N211 geeft energie’. Hierbij wordt geprobeerd vanuit nat grasland langs de weg stroom op te wekken.

Bron: Nieuwe Oogst (via www.groentenet.nl)