Svensson – Meer energie besparen met twee schermen

Met het transparante LUXOUS 1347 FR scherm heeft de teler een sterke troef in handen. De trend is het toepassen van een tweede LUXOUS scherm voor een nog beter regelbaar kasklimaat en voor meer energiebesparing.

Het LUXOUS 1347 FR kan telers op jaarbasis een energiebesparing van 25 à 30 procent opleveren, en bij twee schermen boven elkaar zelfs tot 40%. Daarbij zorgt dit scherm ook voor een optimaal groeiklimaat. Dat komt door de goede doorlatenheid van vocht en licht. Met een lichtdoorlatenheid van 80% bij bewolkt weer of lage zonnestand is dit glasheldere scherm probleemloos zowel ’s nachts als overdag te gebruiken.

Bij het sluiten van twee schermen gaat de lichtdoorlatendheid omlaag naar 64 procent. Door die teruggang houden telers overdag meestal maar één scherm gesloten. Maar als het heel koud en donker is, kan het wel weer gunstiger zijn om beide schermen dicht te trekken. Je kunt dan veel energie besparen. Het zijn afwegingen die telers zelf maken op basis van hun ervaring. ’s Avonds kunnen de twee schermen natuurlijk dicht en ’s morgens vroeg kunnen ze, vanwege de lichtdoorlatendheid, langer dicht blijven. Meestal wordt er eerst één geopend om meer licht binnen te krijgen. Om de verdamping van het gewas af te voeren moeten schermen naast lichtdoorlatend ook goed vochtdoorlatend zijn. Daaraan voldoet de LUXOUS 1347 FR meer dan goed. Dat is ook het geval wanneer twee beweegbare schermen boven elkaar worden geplaatst.

Twee schermen boven elkaar worden vooral toegepast in combinatie met Het Nieuwe Telen. Daarbij wordt relatief droge buitenlucht binnengebracht, hetgeen leidt tot overdruk in de kas. Die zorgt ervoor dat vochtige kaslucht door de schermdoeken heen gaat en condenseert tegen het koudere kasdek of verdwijnt door kiertjes in gevel of kasdek. LUXOUS 1347 FR is daar poreus genoeg voor, zelfs als er twee lagen van boven elkaar geïnstalleerd worden.

Ook voor natuurlijk ‘gratis’ ontvochtigen voldoet het LUXOUS scherm goed, ook bij twee schermen. Bij deze manier van ontvochtigen wordt gebruik gemaakt van het feit dat het vochtgehalte van de lucht onder het doek hoger is dan erboven. Het vocht verplaatst zich dan van de vochtigere naar de drogere lucht. Boven het scherm condenseert dit vocht dan tegen het glas. Het verschil in vochtgehalte en daarmee het vochttransport door het scherm kun je groter maken door de ramen te openen. Dat maakt de lucht boven het scherm kouder, waardoor deze minder vocht kan bevatten. Het verschil in vochtgehalte stijgt dus en je voert gelijk meer vocht af. Het is niet te voorkomen dat er druppels van het kasdek op het scherm vallen. Ook daarvoor is het belangrijk dat het scherm waterdoorlatend is, anders krijg je te maken met waterzakken.

Door deze goede eigenschappen zijn LUXOUS 1347 FR schermen populair bij telers en ook als twee beweegbare schermen boven elkaar worden ze dus volop in de groenteteelt toegepast.

 

Slimme toepassingen van schermdoek in kassen – Groen Kennisnet

Op 16 april werd er bij DLV GreenQ te Bleiswijk een zogenaamde Arenasessie gehouden over de mogelijkheden van (nieuwe) schermdoeksystemen en hun interactie met het kasklimaat. Volgens het verslag ‘Veel innovatie bij toepassing schermdoek’ op de website van GreenQ werd er ook een doorkijk gegeven naar mogelijke nieuwe producten en systemen waarmee in de toekomst nog meer energie bespaard kan worden. Er is in de glastuinbouw veel belangstelling voor het verlagen van het energieverbruik.

In de eerste presentatie van de dag werden de ontwikkelingen weergegeven in het gebruik van schermdoek in de traditionele teelt en in . Door het toepassen van nieuwe teelttechnieken en nieuwe innovaties zou het mogelijk zijn om het gebruik van klimaatschermen zodanig toe te laten nemen dat energiebesparing van 35 tot zelfs 50% mogelijk is. Veel andere voorbeelden van hoe het energieverbruik in de glastuinbouw wordt teruggedrongen, of hoe er zelfs elektriciteit wordt opgewekt, zijn te vinden op de website van het innovatieprogramma Kas als Energiebron.

Om innovaties en nieuwe kennis uit onderzoek snel toe te kunnen passen in de praktijk, is het belangrijk dat nieuwe technieken uitgetest en gedemonsteerd kunnen worden. Daarom zijn er verschillende Innovatie en Demonstratie Centra (IDC’s) opgezet in Greenports in Zuid-Holland, dicht bij de ondernemers. Op de projectpagina ‘Innovatie en Demonstratie Centra Duurzame Greenports’ op Wageningen UR is te zien welke IDC’s er zijn.

In de landbouw wordt op verschillende manieren geprobeerd een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Dat geldt ook voor de glastuinbouw waar men met slimme innovaties het energieverbruik wil verlagen.